• busy book צפייה מהירה
    • busy book צפייה מהירה
    • busy book

    • 36.00
    • קלסר פעילויות לגיל הרך. המוצר כולל שני קבצים להדפסה. קובץ פעילויות הכולל 21 דפי פעילות של התאמות בנושאים שונים. בן הנושאים: התאמת צבעים, מיון לפי גודל, התאמת צורות, השלמת רצפים, התאמת ספרות, התאמת אותיות הא-ב,התאמת חיות לצלליות ועוד. קובץ דפי גזירה לצורך שימוש בפעילויות לצורך הכנת הקלסר תצטרכו: להדפיס את הדפים. לניילן אותם, לגזור ולהדביק סקוטשים על התמונות. מצורף דף…
    • הוספה לסל